FOTOĞRAFI OKUMAK

FOTOĞRAF ve ŞİİR
 
     Fotoğraf projeleri ve konuları, fotoğrafçının aklında canlanan, ilham kaynağı olan bazı dış faktörlerle şekillenir. Bazen de fotoğrafçının bir karesi başka sanatlara ilham kaynağı olabilir. Ve etkilenen sanatçı, gördüğü metayı kendi tarzıyla yorumlar. Bu değiş-tokuş fotoğraf ve şiir arasında da olmaktadır.     (an’ı naftalinlemek s.69)

     Ayrıca fotoğrafı gördüğümüz şekilde kabullenmeyip tekrar düşünsel dünyamızda hayali (imaginary) olarak yeniden tanımladığımızda, bazen tek kare fotoğraftan onlarca anlam çıkartabiliriz. Bu çıkarım, fotoğraf okumanın en önemli basamağıdır.
Bu basamakta kişinin duygusal ve düşünsel donanımları, fotoğrafı görme ve okuma becerisinin  doğrudan etkisidir. Görsel metaların ne anlattığından daha önemlisi nasıl anlaşıldığıdır. Estetik beğenme duygusu, insanı en çok sanatla sarar. Bu hazı alabilmek içinse her manâda sadece biraz okumak gereklidir.     

bu bir gölgeler savaşı
ağaç direğe karşı
direk ağaca değince
ağaç barış dalı uzattı
ayak izleri de yoldan geçince
her şey birbirine karıştı
savaş değil sevgi yapsak
keşke birbirimize karşı 
 
                                     Şiir: Doğacan ONARAN (01.05.2008)

Reklam