İNSANLAR VE ŞEKİLLER

İNSANLAR VE ŞEKİLLER – A. Agâh ÖNCÜL

“Cisimler ve Şekiller” * adlı çalışmada şeklin daha çok nesnel yönlerini ön plana çıkartmıştım. Bu çalışma ise şeklin, cisim-şekil-insan üçlemesi tabiri diye söz edilebilecek daha çok hayatımızdaki şekilleri ön plana çıkartmak ve fotoğraftaki yerinin önemini açıklamak olacaktır.

Cisim ve şekilden bahsedildiğinde, tanımın içerisinde öne çıkan en önemli unsur insan duyusudur. İnsanoğlunun duyuları olmasa, zaten cisimlerin ve onların şekillerinin de hiçbir özelliği ve önemi olamazdı.  Bu bağlamda cisim-şekil ve insan döngüsü daha farklı bir algı ve anlatım konusudur. Şekil, bazen insanın etrafında gezinirken, bazen de insanın kişiliğinin ta kendisi olmuştur. Örneğin bir insanın, masasındaki nesneleri nasıl düzenleyip bir araya getirdiği, karşısındaki insanda oluşturduğu şekilsellik duyusuyla, kişinin karakterini de özetleyebilmektedir.

Son zamanlarda insanların birbirlerine “şekilcilik” gibi ithamda bulunmaları, aslında ne kadar tekdüze bir hayata doğru gidildiğinin bir kanıtıdır. İnsanların hiçbirinin şeklinin genel olarak aynı olmasına rağmen, ayrıntılarda birbirlerine hiç benzememeleri bu döngünün doğasını açıklamaktadır (örnek; parmak izi, suret) . Hiç kimseye “saçın niye düz / kıvırcık?” diye sorma hakkımız yoksa “niçin saçını sol/sağ/geri/ön tarafa tarıyorsun?” diye de soramayız. Bu olgu var oluşun gizemidir. Ve de böylesine bir sorgu, insan hayatına bir katkıda bulunamaz. İnsanoğlu tabiî ki şekle var oluşundan beri önem vermektedir. Ama bu şekil belirleme ve sorgulama soyut konularda hep kısır kalmıştır. Siyaset, din, sanat gibi sorgulanamaz soyut kavramlarda soyut taraflar oluştuğunda, şekil olarak belirtilen imgeler bazen yüzyıllarca değişmeyebilmektedir. Ama yüz yıl önce üretilen bir cisim ile (örnek: otomobil, kalem, tencere) yaşadığımız yılda üretilen aynı cismin, şeklinde nasıl ki büyük bir değişimin olduğu bu konunun ispatıdır. Bahsedilen bu imgeler yalnızca şeklin, cisimde değil soyut kavramlarda da olabildiğini göstermekte. Burada insanın, bulunduğu çevreden etkilenmesinin önemi, altı çizilerek tekrar vurgulanmalıdır. Cisimlerdeki şekil farklılığı insan hayatında da büyük bir olgudur.

Fotoğrafçı, insanı karelerken; insanın bulunduğu ortamın yanı sıra ortamın da özelliğini, şeklini ön plana çıkartabildiğinde ifadeyi daha da güçlendirmiş olacaktır. Bu yöntemle de şekil ve insanı ilişkilendirecektir. Böylece insanın gündelik yaşantısını, izleyiciye cisimlerin ve şekillerin içindeki ilişkisiyle, duruşuyla farklı yaşantı ve değerlerle başka bir dünyadan sunmuş olacaktır.

yayın bilgisi:  (Fotoritim e-dergi 2011 Şubat sayısı)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (1)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (2)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (3)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (4) iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (5)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (6)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (7)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (8)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (9)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (10)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (12)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (13)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (14)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (15)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (16)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (17)

iSANLAR VE ŞEKİLLER - A.Agâh ÖNCÜL (18)

Reklam