KENDİNİZİ BULDUĞUNUZ AN

KENDİNİZİ BULDUĞUNUZ AN

Yetenek, eğitim ve tecrübe ile ortaya çıkar. Eğitim ve tecrübe kazanmak bireylerin kendi özgür iradesidir….  (an’ı naftalinlemek  s.72)
Dünya mı daha büyük Sanat mı?. diye düşünenler sonuçta sadece kendilerinin farkına varmalıdırlar… Kendinizi bulduğunuz an ne iş yaptığınız önemlidir. O an vicdanınız ve zekanız rahatsa kendinizi bulduğunuz andır.Hiç kimse doğuştan yetenekli olamaz… sadece eğitim ve tecrübe insanı yetenekli kılar… Örneğin ünlü bir piyanist için “4 yaşında piyano çalabiliyordu” demek yerine aslında “4 yaşında piyano eğitimi aldı” demek gerekir. Birileri eğitim vererek maruz bırakmasalar zaten o yetenek ortaya çıkmaz. Ama maruz bırakılmak küçük yaşlarda olur 10-12 yaş sonrası birey kendi ilgilerini keşfeder ve o yöne ilerler. O süreçte sadece yönlendirme gerekir. Birey kendisini geçmiş tecrübelerini düşünerek daha iyi tanır ve ne istediğini bilir. Yetenekleri doğrultusunda kendisini eğitmeye başlar. Tabii ki bu eylemin olabildiğince erken olması eğitimin, sürece olan olumlu etkisinden dolayı sonuca daha erken yaşta erişilmesini sağlayacaktır. “Geç kalmak” sözcüğü yeteneklerimizi fark etmek için asla kullanılamaz…
An bu an dır… 
Yeteneklerinizi keşfettiğiniz gün;
H E R H A N G İ B İ R İ değil B İ R İ olursunuz…
Abdullah Agâh ÖNCÜL-2010 istanbul
cisimler ve şekiller (7)-agâh öncül
Reklam